Jau ne vienus metus švietimas yra mūsų prioritetas. Siekiame, kad vaikai turėtų daugiau galimybių tobulėti, o pedagogams būtų užtikrinamos geriausios sąlygos. Nuolat atnaujiname švietimo įstaigas ir sporto bazes, statome naujas. Mes galime būti pavyzdžiu visai Lietuvai, kaip kurti naujas vietas ir pateikti vaikams šiuolaikišką ugdymo turinį.

2-icon

DIDŽIAUSIAS ŠVIETIMO IŠŠŪKIS – DIDĖJANTIS ŠIUOLAIKINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ POREIKIS

Rajone daugėja vaikų, todėl nuolat statome ir atnaujiname darželius ir mokyklas. Siekiame, kad renovuoti ir nauji pastatai būtų kokybiški, saugūs ir patogūs, atitiktų šiuolaikinius ugdymo poreikius.

MOKSLEIVIŲ SKAIČIAUS KAITA

Siekiame, kad kiekvienas vaikas nuo 2 metų patektų į darželį: kuriame šeimos darželius, statome naujas įstaigas, priestatus, modulinius darželius. Per 4 metus papildomai sukūrėme 2314 vietas.

IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIUGDYMO UŽTIKRINIMAS:

 • Darželiuose – 60 proc.
 • Pritaikytose mokyklų patalpose – 24 proc.
 • Moduliniuose darželiuose – 8 proc.
 • Šeimos darželiuose –  3 proc.
 • Lauko darželiuose – 1 proc.
 • Kompensacijos vaikams, lankantiems Kauno miesto ir Jonavos rajono darželius – 2 proc.
 • Dalinė 73 Eurų kompensacija lankantiems privačius darželius.
 • Pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelį Mastaičiuose pastatyta pradinė mokykla ir vaikų darželis.
 • Darželiuose – 60 proc.
 • Pritaikytose mokyklų patalpose – 24 proc.
 • Moduliniuose darželiuose – 8 proc.
 • Šeimos darželiuose –  3 proc.
 • Lauko darželiuose – 1 proc.
 • Kompensacijos vaikams, lankantiems Kauno miesto ir Jonavos rajono darželius – 2 proc.
 • Dalinė 73 Eurų kompensacija lankantiems privačius darželius.
 • Pagal viešojo ir privataus sektoriaus partnerystės modelį Mastaičiuose pastatyta pradinė mokykla ir vaikų darželis.

Visos dienos mokyklos modelis įgyvendintas Akademijos mokykloje-darželyje „Gilė“, Rokų mokykloje-darželyje, Kačerginės, Užliedžių mokyklose-daugiafunkciuose centruose, Raudondvario Anelės ir Augustino Kriauzų pradinėje mokykloje ir Lapių pagrindinėje mokykloje.

PER ŠIUOS METUS:

 • Pertvarkyta Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūra.
 • Įsteigtas Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras.
 • Pastatytas Zapyškio pagrindinės mokyklos priestatas.
 • Renovuotas Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras.
 • Renovuotas ir praplėstas Neveronių lopšelis-darželis.
 • Pertvarkyta Garliavos Adomo Mitkaus pagrindinės mokyklos vidaus struktūra.
 • Įsteigtas Mastaičių mokykla-daugiafunkcis centras.
 • Pastatytas Zapyškio pagrindinės mokyklos priestatas.
 • Renovuotas Kačerginės mokykla-daugiafunkcis centras.
 • Renovuotas ir praplėstas Neveronių lopšelis-darželis.

ŠIUO METU STATOMOS UGDYMO ĮSTAIGOS:

DIDELIS DĖMESYS – ŠIUOLAIKINĖMS SPORTO BAZĖMS

NAUJAI PASTATYTOS:

 • Šlienavos pagrindinės mokyklos sporto salė.
 • Zapyškio pagrindinės mokyklos sporto salė.
 • Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos stadiono modulinės persirengimo patalpos.
 • Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salė.
 • Vilkijos gimnazijos stadiono modulinės persirengimo patalpos.
 • Šlienavos pagrindinės mokyklos sporto salė.
 • Zapyškio pagrindinės mokyklos sporto salė.
 • Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos stadiono modulinės persirengimo patalpos.
 • Kačerginės mokyklos-daugiafunkcio centro sporto salė.
 • Vilkijos gimnazijos stadiono modulinės persirengimo patalpos.

RENOVUOTA, REKONSTRUOTA, ATNAUJINTA:

 • Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos stadionas ir sporto aikštynas.
 • Šlienavos pagrindinės mokyklos sporto aikštynas.
 • Kulautuvos pagrindinės mokyklos stadionas.
 • Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos stadionas.
 • Daugiafunkcinė sporto aikštelė Domeikavoje, Neries gatvėje.
 • Kauno rajono sporto mokyklos Mastaičių baseinas.
 • Karmėlavos Balio Buračo gimnazijos stadionas ir sporto aikštynas.
 • Šlienavos pagrindinės mokyklos sporto aikštynas.
 • Kulautuvos pagrindinės mokyklos stadionas.
 • Čekiškės Prano Dovydaičio gimnazijos stadionas.
 • Daugiafunkcinė sporto aikštelė Domeikavoje, Neries gatvėje.
 • Kauno rajono sporto mokyklos Mastaičių baseinas.

ŠIUO METU STATOMA:

 • Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro stadionas (planuojama pabaiga 2023 m.).
 • Raudondvario gimnazijos stadionas (planuojama pabaiga 2024 m.).
 • Vandžiogalos gimnazijos, Panevėžiuko stadionas ir Babtų gimnazijos stadionas.
 • Užliedžių mokyklos-daugiafunkcio centro stadionas (planuojama pabaiga 2023 m.).
 • Raudondvario gimnazijos stadionas (planuojama pabaiga 2024 m.).
 • Vandžiogalos gimnazijos, Panevėžiuko stadionas ir Babtų gimnazijos stadionas.

VAIKŲ MAITINIMO ORGANIZAVIMAS – PAVYZDYS VISAI LIETUVAI

 • 19 bendrojo ugdymo mokyklų pradėtas taikyti modernus mokinių maitinimo būdas švediško stalo principu.
 • Atidarytos naujos modernios virtuvės Neveronių lopšelyje-darželyje, Mastaičių mokykloje-daugiafunkciame centre. Šiuo metu 75 proc. Kauno rajono mokyklų virtuvių yra naujos ir modernios, 25 proc. – iš dalies atnaujintos.
 • Europos Sąjungos finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ dalyvavo visos mokyklos.
 • Aukščiausią kokybę atitinkantys obuoliai mokykloms pristatomi tiesiai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Babtai).
 • Užtikriname nemokamą maitinimą vaikams, kuriems jo reikia. Šis poreikis kiekvienais metasi auga.
 • 19 bendrojo ugdymo mokyklų pradėtas taikyti modernus mokinių maitinimo būdas švediško stalo principu.
 • Atidarytos naujos modernios virtuvės Neveronių lopšelyje-darželyje, Mastaičių mokykloje-daugiafunkciame centre. Šiuo metu 75 proc. Kauno rajono mokyklų virtuvių yra naujos ir modernios, 25 proc. – iš dalies atnaujintos.
 • Europos Sąjungos finansuojamose programose „Pienas vaikams“ ir „Vaisiai mokykloms“ dalyvavo visos mokyklos.
 • Aukščiausią kokybę atitinkantys obuoliai mokykloms pristatomi tiesiai iš Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (Babtai).
 • Užtikriname nemokamą maitinimą vaikams, kuriems jo reikia. Šis poreikis kiekvienais metasi auga.

DĖMESYS MAŽIAUSIEMS

Nuo 2020 metais pradėtas Pirmoko kraitelio projektas – mokslo metų pradžioje visi Kauno rajono pirmokai gauna būtiniausių mokymosi priemonių rinkinį. Iš viso įteikti 3072 pirmoko kraiteliai.

ĮTRAUKIAME JAUNIMĄ Į ĮVAIRIAS VEIKLAS

 • Įgyvendintos 44 vaikų ir jaunimo socializacijos programos, kuriose dalyvavo 9312 mokinių (skirta 21,1 tūkst. Eurų).
 • Įgyvendintos 89 vasaros poilsio stovyklos, kuriose dalyvavo 2688 mokiniai, iš jų 723 –socialiai remtini (skirta 101,7 tūkst. Eurų).
 • Įgyvendinta 13 jaunimo veiklos projektų, kuriuose dalyvavo 13 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų (skirta 25,0 tūkst. Eurų).
 • Suorganizuotos 66 edukacinės išvykos moksleiviams laivu „Zapyškis“, pravesti užsiėmimai ,,Pamokos kitaip“.
 • Įgyvendintos 44 vaikų ir jaunimo socializacijos programos, kuriose dalyvavo 9312 mokinių (skirta 21,1 tūkst. Eurų).
 • Įgyvendintos 89 vasaros poilsio stovyklos, kuriose dalyvavo 2688 mokiniai, iš jų 723 –socialiai remtini (skirta 101,7 tūkst. Eurų).
 • Įgyvendinta 13 jaunimo veiklos projektų, kuriuose dalyvavo 13 jaunimo ir su jaunimu dirbančių organizacijų (skirta 25,0 tūkst. Eurų).
 • Suorganizuotos 66 edukacinės išvykos moksleiviams laivu „Zapyškis“, pravesti užsiėmimai ,,Pamokos kitaip“.

Kartu su Vytauto Didžiojo universitetu įsteigtą Talentingų mokinių akademiją lankė 93 mokiniai iš 15 mokyklų.

Įsteigtas Jaunojo pedagogo klubas, kurio paskirtis – motyvuoti 9–12 klasių mokinius pasirinkti pedagoginės krypties studijas ir tapti mokytojais Kauno rajono švietimo įstaigose. Veikloje dalyvauja 44 mokiniai iš 10 mokyklų.

DĖMESYS MOKYTOJAMS

Nuo 2023 m. mokyklų direktoriams, pavaduotojams ugdymui, skyrių vedėjams, pedagogams, pagalbos mokiniui ir mokytojui specialistams, kurių gyvenamoji vieta nutolusi nuo darbovietės daugiau nei 5 km, kompensuojamos kelionės į darbą ir atgal išlaidos.

Nuspręsta kiekvienam bendrojo ugdymo mokyklos mokytojui mokslo metams skirti po 100 Eur, ikimokyklinio ugdymo mokytojui – po 50 Eur mokymo priemonėms įsigyti.

MOKYTOJŲ RENGIMO, PRITRAUKIMO, PERKVALIFIKAVIMO INICIATYVOS

Norime, kad pas mus dirbtų aukščiausią kvalifikaciją atitinkantys pedagogai, todėl jau nuo 2021 m. siekiame juos pritraukti į mūsų mokyklas:

 • 24 mokytojams 100 proc. finansuotos persikvalifikavimo, papildomo mokomojo dalyko specializacijos studijos.
 • 10 Kauno rajono gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir norinčių įgyti pedagogo ir mokomojo dalyko kvalifikaciją, finansuojama 80 proc. studijų kainos.
 • 12 studentų, pasirinkusių tų mokomųjų dalykų pedagogikos, kurių specialistų trūksta labiausiai, studijas, skirtos 200 Eur mėnesinės stipendijos.
 • 12-oje bendrojo ugdymo mokyklų ir Kauno rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įsteigtos karjeros specialisto pareigybės, finansuojamos iš Europos socialinio fondo agentūros projekto lėšų.
 • 24 mokytojams 100 proc. finansuotos persikvalifikavimo, papildomo mokomojo dalyko specializacijos studijos.
 • 10 Kauno rajono gyventojų, turinčių aukštąjį išsilavinimą ir norinčių įgyti pedagogo ir mokomojo dalyko kvalifikaciją, finansuojama 80 proc. studijų kainos.
 • 12 studentų, pasirinkusių tų mokomųjų dalykų pedagogikos, kurių specialistų trūksta labiausiai, studijas, skirtos 200 Eur mėnesinės stipendijos.
 • 12-oje bendrojo ugdymo mokyklų ir Kauno rajono pedagoginėje psichologinėje tarnyboje įsteigtos karjeros specialisto pareigybės, finansuojamos iš Europos socialinio fondo agentūros projekto lėšų.

Išlaikiusiųjų lietuvių kalbos ir literatūros, anglų kalbos, rusų kalbos, geografijos, fizikos, istorijos, biologijos, informacinių technologijų valstybinių brandos egzaminus procentas buvo didesnis nei Lietuvos.

15-OJE TREČIOJO AMŽIAUS UNIVERSITETO FAKULTETŲ MOKĖSI 504 ASMENYS.