Mūsų tikslas – užtikrinti sveikatos apsaugos sistemos prieinamumą ir kokybę visiems Kauno rajono gyventojams, todėl inicijavome svarbius pokyčius, atnaujinome įstaigas, didelį dėmesį skyrėme emocinei ir psichologinei pagalbai, orientavomės į didesnius medicinos darbuotojų atlyginimus.

7-icon

SVEIKATOS ĮSTAIGŲ TINKLAS ARČIAU ŽMONIŲ

Savivaldybės gyventojai pirminės sveikatos priežiūros paslaugas gali gauti 35 Kauno rajono vietose. Kauno rajone veikia 9 privačios sveikatos priežiūros įstaigos ir 3 viešosios įstaigos, kurios iš viso turi 26 padalinius (ambulatorijos, šeimos gydytojo kabinetai, medicinos punktai).

Su sveikatos įstaigomis susipažinti galite čia.
KAUNO RAJONO SVEIKATOS PASLAUGŲ ĮSTAIGŲ PACIENTŲ SKAIČIUS:

POLIKLINIKŲ INFRASTRUKTŪROS ATNAUJINIMAS

 • VšĮ Pakaunės PSPC įsigijo baldus ir įrangą Užliedžių šeimos gydytojo kabinetui.
 • Atliktas Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos remontas, atnaujintas diabetinės pėdos kabinetas.
 • Kačerginės filiale įrengtas dantų rentgeno kabinetas, atliktas sienų padengimas bešvinėmis, rentgeno spindulius izoliuojančiomis plokštėmis.
 • Atnaujintas Linksmakalnio filialo darbas.
 • VšĮ Pakaunės PSPC įsigijo baldus ir įrangą Užliedžių šeimos gydytojo kabinetui.
 • Atliktas Garliavos Roko Šliūpo poliklinikos remontas, atnaujintas diabetinės pėdos kabinetas.
 • Kačerginės filiale įrengtas dantų rentgeno kabinetas, atliktas sienų padengimas bešvinėmis, rentgeno spindulius izoliuojančiomis plokštėmis.
 • Atnaujintas Linksmakalnio filialo darbas.

REZIDENTŲ PRITRAUKIMAS

VšĮ Garliavos PSPC pradėjo dirbti gydytojas rezidentas, kurio studijos buvo apmokėtos iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

DIEGIAMOS NAUJOVĖS

VšĮ Vilkijos PSPC, VšĮ Garliavos PSPC, VšĮ Pakaunės PSPC kartu su partneriais įgyvendino Europos Sąjungos projektą, kurio metu pacientus konsultavo šeimos gydytojas, kineziterapeutas, gyvensenos medicinos specialistas, psichologas, socialinis darbuotojas, sukurtas individualus sveikatos planas, per mobiliąją aplikaciją buvo stebimi pacientų sveikatą apibūdinantys duomenys.

POKYČIAI GREITOSIOS MEDICINOS PAGALBOS STOTYJE

2022 m. Kauno rajono greitosios medicinos pagalbos stoties turtinės ir neturtinės teisės buvo perduotos valstybės nuosavybėn ir nuo 2023 m. liepos 1 d. greitosios medicininės paslaugos bus teikiamos centralizuotai visoje Lietuvoje. Pradės veikti nauja viešoji įstaiga – Greitosios medicinos pagalbos tarnyba. Pagrindinis reformos tikslas yra laiku suteikti paslaugas: greitoji pagalba pacientą turi pasiekti iki 15 minučių mieste ir iki 25 minučių atokiose vietovėse. Toks pasikeitimas padės suvienodinti brigadų krūvius, efektingai išdėstyti postus, paslaugos bus teikiamos laikantis vienodų standartų, įdiegiant vienodas informacines sistemas.

PAGALBA TIEMS, KURIEMS LABIAUSIAI JOS REIKIA

 • Visuomenės sveikatos biuras suorganizavo nemokamus psichikos sveikatos stiprinimo užsiėmimus: įmonėms, grupėms, individualiems asmenims.
 • Akredituota laikino apnakvindinimo paslaugos teikimo ir išlaidų finansavimo sutartis tarp Kauno rajono, Kauno miesto savivaldybių ir Kauno miesto socialinių paslaugų centro.
 • Ukrainiečiams buvo užtikrinamos būtinosios asmens sveikatos priežiūros paslaugos, Pedagoginė psichologinė tarnyba teikė nemokamą psichologinę pagalbą, Socialinių paslaugų centras užtikrino pavėžėjimo paslaugų teikimą Kauno rajone apgyvendintiems užsieniečiams. Sveikatos priežiūros įstaigos prisidėjo aukodamos Ukrainai tiek finansiškai, tiek medicininėmis priemonėmis, padovanojo 2 greitosios pagalbos automobilius.

JUDĖJIMAS – SVEIKATA

Baigtas įgyvendinti Europos Sąjungos projektas „Fizinio aktyvumo skatinimas Kauno rajono bendruomenėje“, kurio tikslas – padidinti Kauno rajono vyresnio amžiaus (55 m. ir vyresni) gyventojų sveikatos raštingumo lygį bei suformuoti pozityvius jų sveikos elgsenos pokyčius. Projekto veiklos įgyvendintos 25 Kauno rajono seniūnijose. Jose dalyvavo 2 405 gyventojai. Suorganizuotos nemokamos šeimos, vaikų, moterų ir vyrų stovyklos.

TOLIAU PLEČIAMAS GYVYBIŠKAI SVARBIŲ DEFIBRILIATORIŲ TINKLAS

ĮRENGTI DEFIBRILIATORIAI:

 • Vasario 16-osios g. 8 (Garliava),
 • Šviesos g. 18, Kluoniškių k. (Zapyškis).
 • Vilniaus g. 65A (Karmėlava).
 • Savanorių pr. 371 (Kaunas).
 • Pilies takas 1 (Raudondvaris).
 • Gėlių g. 2 (Ringaudai).
 • Amatininkų g.3 (Čekiškė).
 • Vasario 16-osios g. 8 (Garliava),
 • Šviesos g. 18, Kluoniškių k. (Zapyškis).
 • Vilniaus g. 65A (Karmėlava).
 • Savanorių pr. 371 (Kaunas).
 • Pilies takas 1 (Raudondvaris).
 • Gėlių g. 2 (Ringaudai).
 • Amatininkų g.3 (Čekiškė).

DIDESNI MEDICINOS DARBUOTOJŲ ATLYGINIMAI

Nuo 2018 m. iki 2022 m. gydytojų atlyginimai vidutiniškai augo 24 proc., slaugytojų – 21 proc.

GYDYTOJŲ ATLYGINIMŲ KAITA 2018–2022 M., PALYGINUS SU ŠALIES VIDURKIU
SLAUGYTOJŲ ATLYGINIMŲ KAITA 2018–2022 M., PALYGINUS SU ŠALIES VIDURKIU