DĖL NENUVALYTO SNIEGO, SMĖLIO

Kreipkitės į savo seniūniją. Visą seniūnijų sąrašą rasite čia.

DĖL GATVĖJE AR KIEME NEVEIKIANČIO APŠVIETIMO

Dėl gatvėje neveikiančio apšvietimos krepkitės į savo seniūniją. Visų seniūnijų sąrašą rasite čia.
Dėl kieme neveikiančio apšvietimo krepkitės į savo daugiabučio namo valdytoją (administratorių, bendrijos pirmininką, įgaliotą asmenį)

DĖL LAIKU NEATVAŽIAVUSIO AUTOBUSO AR KITŲ KLAUSIMŲ DĖL TVARKARAŠČIŲ

Kreipkitės į konkretaus maršruto vežėją. Vežėjų sąrašą rasite čia.

DĖL GATVIŲ DUOBIŲ AR KITŲ PRBOLEMŲ

Kreipkitės į savo seniūniją. Visą seniūnijų sąrašą rasite čia.

DĖL SUGADINTŲ VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ, SUOLIUKIŲ IR PAN.

Kreipkitės į savo seniūniją. Visą seniūnijų sąrašą rasite čia.

DĖL ATLIEKŲ TVARKYMO, ŠIUKŠLIŲ IŠVEŽIMO AR SĄSKAITŲ UŽ JAS

Kreipkitės į UAB „Komunalinių paslaugų centras“. Tel. Nr. 8 679 21 033, el. paštu rinkliava@rkpc.lt

DĖL PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO

Kreipkitės į UAB „Ekonovus“. Tel. Nr. 8 700 77 046, el. paštu klientuaptarnavimas@ekonovus.lt Daugiau informacijos čia.

DĖL NEAIŠKIŲ DAUGIABUČIO VALDYTOJO (ADMINISTRATORIAUS AR BENDRIJOS) PATEIKTŲ SĄSKAITŲ, SĄMATŲ

Kreipkitės raštu arba el. paštu į valdytoją, kuris privalo pateikti atsakymą per 10 darbo dienų. Negavę atsakymo arba gavę atsakymą, kuris Jūsų netenkina, teikite skundą el. paštu info@krs.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

Kreipkitės į savo seniūniją. Visą seniūnijų sąrašą rasite čia arba į Kauno rajono socialinių paslaugų centrą. Tel. nr. (8 37) 32 81 95, el. paštu centras@kaunorspc.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL SOCIALINIŲ IŠMOKŲ IR KOMPENSACIJŲ

Kreipkitės į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių. Tel. Nr. (8 37) 305 503 el. paštu info@krs.lt

DĖL GALIMYBĖS TAPTI GLOBĖJU AR BUDINČIU GLOBOTOJU

Kreipkitės į Vaiko gerovės centrą „Gynia“. Tel. nr. 8 604 42 543, el. paštu info@gynia.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL SUBSIDIJŲ JAUNOMS ŠEIMOMS BŪSTUI ĮSIGYTI

Kreipkitės į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių. Tel. Nr. (8 37) 305 503 el. paštu info@krs.lt

DĖL SVEIKATOS STIPRINIMO UŽSIĖMIMŲ

Kreipkitės į Kauno rajono visuomenės sveikatos biurą. Tel nr. (8 37) 209 390, el. paštu info@kaunorvsb.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL TURIZMO PASLAUGŲ, MARŠRUTŲ, EKSKURSIJŲ IR LAIVO „ZAPYŠKIS“

Kreipkitės į Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrą. Tel. nr. (8 37) 548 118, el. paštu info@kaunorajonas.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL VERSLO KŪRIMO PRADŽIOS

Kreipkitės į Kauno rajono turizmo ir verslo informacijos centrą. Tel. nr. (8 37) 548 118, el. paštu info@kaunorajonas.lt
Daugiau informacijos čia.

DĖL SANTUOKOS IR KŪDIKIO REGISTRAVIMO

Kreipkitės į Civilinės metrikacijos skyrių. Tel. Nr. (8 37) 305 532, el. paštu cms@krs.lt

DĖL VAIKŲ DARŽELIŲ

Kreipkitės į Kultūros, švietimo ir sporto skyrių. Tel. Nr. (8 37) 332 762, el. paštu asta.simanauskiene@krs.lt

DĖL VIEŠOSIOS TVARKOS PAŽEIDIMŲ

Kreipkitės į Gyventojų aptarnavimo ir dokumentų valdymo skyrių. Tel. Nr. (8 37) 305 503 el. paštu info@krs.lt

DĖL IDĖJŲ MIESTUI IR KITAIS KLAUSIMAIS

Rašykite savivaldybei el. paštu info@krs.lt